Zasady dzialania lombardu

Zasady dzialania lombardu

Lombard to miejsce, gdzie bez większych formalności możemy otrzymać pożyczkę. Wszystko odbywa się na zasadzie wymiany i opiera się na zastawieniu konkretnego przedmiotu, posiadającego jakąkolwiek wartość. Osoba chcąca otrzymać pożyczkę może oddać cokolwiek, co posiada wartość pieniężną- mogą to być zarówno sprzęty AGD, RTV, jak i biżuteria, obrazy, czy inne przedmioty. Pracownik lombardu wycenia przedmiot, następnie dochodzi do sporządzenia umowy, w której zawarty jest termin zwrotu otrzymanej pożyczki oraz wysokość wykupienia zastawionego przedmiotu, czyli krótko mówiąc- odsetki.

Zasady dzialania lombardu

Jeśli po terminie deklarowanym w zawartej umowie, pożyczkobiorca nie zwróci pożyczonej kwoty, zastawiony przedmiot staje się własnością lombardu- przedmiot ten może wówczas zostać wystawiony na sprzedaż po dużo wyższej kwocie niż ta, która została zaproponowana pożyczkobiorcy. Rzecz jasna istnieje możliwość wydłużenia terminu spłaty, jednak jest to związane z dodatkowymi kosztami, które z kolei są w pełni uzależnione od pierwotnej wysokości pożyczki. Lombard za udzielenie pożyczki i przyjęcie towaru pobiera dodatkową opłatę, stanowiącą prowizję. Kwota ta zazwyczaj nie bywa zbyt wygórowana i zaczyna się od kwoty ok. 5 zł. Bez wątpienia główną zaletą miejsc takich jak lombardy jest to, że osoba potrzebująca pożyczki nie musi składać specjalnych wniosków i nie musi spełniać żadnych wymogów, jak w przypadku starania się o pożyczkę czy kredyt w banku.

Pożyczki w lombardzie udzielane są wyłącznie na podstawie umowy odnoszącej się do zastawu danego przedmiotu. Jedynym warunkiem jest to, że pożyczkobiorca musi być właścicielem zastawianego przedmiotu, musi także posiadać jakikolwiek dokument tożsamości, zawierający zdjęcie- na tej podstawie spisywana jest umowa lombardowa. Inną opcją oferowaną przez lombard jest oddanie przedmiotu, bez możliwości jego wykupienia. Wówczas osoba zainteresowana poddaje wycenie przyniesiony przez siebie przedmiot, następnie otrzymuje gotówkę. W takim przypadku przekazany przedmiot od razu staje się własnością lombard u i może zostać wystawiony na sprzedaż, bez konieczności odczekania konkretnego czasu, jak w przypadku pożyczki lombardowej.

– autor artykułu