jak opodatkowac lombard

„Oczekiwania klienta są oparte na wcześniejszych doświadczeniach, najpilniejsze potrzeby, a także wiedzy, w jaki sposób sprzedawca może spełnić te potrzeby.”

Sprzedawcy muszą związać swoją wiedzą i firmowych zasobów nie tylko do natychmiastowej potrzeby klienta, ale do ogólnych celów korporacyjnych, jak również.

Na przykład, rurki sprzedawca spotkanie z perspektywą jest perspektywa konfrontacji z najbliższym „stwierdził, że” konieczność niższej cenie. Jednak wniosek dyskontowa bazuje na inicjatywy w celu zmniejszenia kosztów o 10 procent spółki szerokości. Oczekiwania klienta będzie miała wpływ, jak sprzedawca reaguje.

Sprzedawca ma dwie opcje:

1. Podaj zniżki

2. Wykazać, jak swoją wiedzę i zasoby mogą pomóc w realizacji celów redukcji kosztów odpowiadają firmy.

jak opodatkowac lombard

Ta druga opcja wymaga, aby sprzedawca dostarczenie wiedzy i zasobów w celu zmniejszenia kosztów całej firmy znacznie przekraczające dyskonta sprzedawca może zapewnić. Oznacza to, że sprzedawca musi przeprowadzić dokładnej analizy potrzeb i przedstawić dowody, jak osiągnąć ten cel.

„Ten przykład pokazuje, że oczekiwania klienta są często stawiane, jak sprzedawca odpowie na żądanie dyskontowej.”

Wartość Koncentruje

Oczekiwania klienta mogą być również oparte na ogólnej wartości sprzedawca, jako dostawcy i partnera.

Na przykład, drukowanie sprzedawców zaopatrujące projektowanie i wiedzę formatowania bez opłaty mogą zaoszczędzić klientom setki dolarów za zamówienie. Podczas ładowania więcej za usługi drukowania, zapewniają oszczędności na projektowaniu i formatowanie tak daleko offsetowych wyższą cenę. Ponadto sprzedawcy pomagają klientom ich wizerunku firmy, a więc dodanie większej wartości.

W takich przypadkach, „extra value” często cementy lojalności między klientami i drukarek. Wielu klientów poszukuje dostawców, którzy mogą przynieść im wiedzę, która będzie znacznie wpływa ich dolnej linii.

– autor artykułu